Rozprzestrzeniające się w budynku mieszkalnym lub firmowym ogień i bardzo wysoka temperatura mogą skutkować nie tylko bardzo dużymi zniszczeniami i utratą naszego dorobku, ale przede wszystkim są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających w budynku. To dlatego w obiektach budowlanych niezwykle istotną rolę odgrywają systemy przeciwpożarowe.

Znajdujące się w naszej ofercie ręczne przyciski oddymiania współpracują z centralami i są tym samym istotnym elementem wykonawczym całego systemu – przeznaczone są do ręcznego uruchamiania alarmu pożarowego. Swoje zastosowanie znajdują one zarówno w budynkach mieszkalnych, jak również obiektach użyteczności publicznej.

W naszym asortymencie można znaleźć kilka modeli przycisków oddymiania powietrza w konkurencyjnych cenach. Przycisk oddymiania powietrza standardowo wyposażony jest w dwie diody LED: dozoru (zieloną) i uruchamiania (czerwoną). Poza sygnalizacją diodową urządzenie posiada również system sygnalizacji akustycznej. Cena urządzenia zależy od preferowanego modelu, wszystkie warianty posiadają wymagane świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności oraz aprobaty techniczne.