Zamknięcia ppoż. Przejść Systemów Transportowych

Przeciwpożarowe Zamknięcia Systemów Transportowych

Oferujemy szyte na miarę rozwiązania do wykonania grodzi przeciwpożarowych zabezpieczających przejścia systemów transportowych do odporności ogniowej EI30, EI60, EI120

Tego typu zamknięcia są realizowane w sytuacji gdy na danym obiekcie systemy transportowe przechodzą przez ściany wydzielenia przeciwpożarowego. Takie wydzielenie danej strefy pożarowej, w której mamy do czynienia z przejściem transportowym wymaga idywidualnego i dostosowanego do potrzeb Klienta rozwiązania.

Zgodnie z normą badawczą PN-EN 1366-7:2006 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych, część 7: Systemy transportowe i ich zamknięcia, w skład przeciwpożarowego zespołu zamknięcia i systemu transportowego wchodzi:

A. Ruchomy element zamykający – brama przeciwpożarowa 
B. Uszczelnienie wokół transportera wykonane w odpowiedniej klasie odporności ogniowej (stałe uszczelnienie przejścia)
C. System czyszczący (urządzenie usuwające z transportera transportowany element, który uniemożliwia zamknięcie otworu przez bramę)
D. Automatyka sterująca transporterem, bramą z systemem czyszczącym.

W zależności od ukształtowania transportera powyższa konfiguracja systemu może ulec zmianie, każdorazowo układ przeciwpożarowego zespołu zamknięcia przeciwpożarowego dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

Zachęcamy do kontaktu z naszym działem handlowym w celu wyceny optymalnego rozwiązania.

Zamknięcie Przeciwpożarowe Przejścia Transportowego

Zamknięcie Przeciwpożarowe Przejścia Transportowego

  Oferujemy szyte na miarę rozwiązania do wykonania grodzi przeciwpożarowych zabezpieczających przejścia systemów transportowych do odporno...