Proponujemy Państwu nasze niezwykle popularne i funkcjonalne rozwiązanie w zakresie hydrantów wewnętrznych przeznaczonych do montażu podtynkowego oraz natynkowego. Oferujemy bardzo cienkie (18 cm grubości) hydranty wewnętrzne SLIM, które umożliwią efektywne zwalczenie pożaru dzięki bezpośredniemu dostępowi do instalacji wodociągowej.

Prezentowany asortyment został wyprodukowany zgodnie z normami PN-EN 671-1, PN-EN 672-2 określającymi wymagania techniczne dotyczące hydrantów wewnętrznych, ale nie tylko. Nasze rozwiązania spełniają również wymagania ochrony przeciwpożarowej budynków zawartych w normie PN-B-02865:1997. Dzięki temu mogą być montowane w obiektach budowlanych o różnym przeznaczeniu.

 

HYDRANTY WEWNĘTRZNE SLIM - TYLKO 18 CM GRUBOŚCI

HYDRANTY WEWNĘTRZNE SLIM - TYLKO 18 CM GRUBOŚCI

Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN 25 SLIM