Schody strychowe ppoż. SCH-EI60 (wyłaz)

  • Dodaj recenzję:
  • SCH-EI60
  • Dostępność: Jest Jest

Schody strychowe o odporności ogniowej 60 minut - SCH-EI60

Oferowane rozwiązanie to schody ognioodporne stanowią zaporę ogniową podczas pożaru wewnątrz budynku, zabezpieczając przed przedostawaniem się ognia na kondygnację wolną od pożaru. Odporność ogniowa schodów wynosi EI2 = 60 minut (klasyfikacja wg EN 13501-2).

Dostępne wymiary :

  • 50x70 cm
  • 60x90 cm
  • 60x120 cm
  • 70x80 cm
  • 70x90 cm
  • 70x110 cm
  • 70x120 cm


Informujemy, że w myśl ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881), schody strychowe nie są wyrobami budowlanymi, gdyż nie zostały objęte zakresem przedmiotowym żadnego z mandatów Komisji Europejskiej na opracowanie norm zharmonizowanych oraz wytycznych do opracowania europejskich aprobat technicznych. Zatem, na ww.wyroby, wprowadzone do obrotu po dniu 01.05.2004r. nie może być udzielona aprobata techniczna, gdyż nie podlegają one przepisom ustawy o wyrobach budowlanych. Nie dotyczy ich zatem obowiązek znakowania znakiem budowlanym B czy CE ani wystawiania krajowej czy europejskiej deklaracji zgodności.