Budynki mieszkalne przy ul. Katowickiej w Raciborzu

Okno oddymiające z napędem łańcuchowym
Drzwi napowietrzające z napędem drzwiowym
Drzwi z przeszkleniem wydzielające klatkę schodową od części mieszkalnej
Centrala systemu oddymiania
Czujka optyczna dymu
Klapa oddymiająca z siłownikiem

Nazwa obiektu: Budynki mieszkalne przy ul. Katowickiej w Raciborzu

Adres: Katowicka, 47-400 Racibórz

Zakres prac: Dokumentacja projektowa oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Opis szczegółowy:

Wykonanie kompletnej dokumentacji oraz montaż systemu ochrony przeciwpożarowej wraz z stolarką przeciwpożarową.