Dom Studenta nr. 5 ŚUM

Wydzielenie strefy przeciwpożarowej na korytarzu z wykorzystaniem ściany przeciwpożarowej oraz drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z przeszkleniem o odporności ogniowej oraz dymowej EIS60
Wydzielenie strefy przeciwpożarowej na korytarzu z wykorzystaniem drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych przeszklonych dymoszczlenych EIS60 oraz montaż ściany pożarowej
Samozamykacz do drzwi przeciwpożarowych
Drzwi drewniane z ościeżnicą metalową do łazienki z kratką wentylacyjną
Drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne EIS30 wraz z dedykowanym samozamykaczem
Centrala sygnalizacji pożaru

Nazwa obiektu: Dom Studenta nr. 5 ŚUM

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 44, Zabrze

Zakres prac: Wykonanie wydzieleń przeciwpożarowych oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku.

Opis szczegółowy:

Wykonanie wydzieleń przeciwpożarowych oraz montaż drzwi do pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej.