Funkcjonalność drzwi przeciwpożarowych w budynkach firmowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele firm zobowiązani są do przestrzegania wymagań p. poż zawartych w przepisach. Jednym z nich jest wyposażenie użytkowanego obiektu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz przygotowanie go do przeprowadzenia akcji ratunkowej.
 
Drzwi przeciwpożarowe to niezawodny element ochrony p. poż, którego celem jest zwalczanie lub ograniczanie skutków zagrożenia. Stworzone specjalnie na potrzeby firm, które dbają o bezpieczeństwo swoich pracowników i własne mienie.
 
Budynki firmowe to przede wszystkim miejsce pracy wielu ludzi. W tym przypadku droga ewakuacyjna to jeden z najważniejszych czynników składających się na ochronę przeciwpożarową. Bezpieczne wydostanie się z budynku mogą zapewnić wówczas, odpowiednio przystosowane do celów ochronnych, drzwi.


Rozporządzenie MSWiA podaje wytyczne, którymi powinni kierować się właściciele podczas zakupu i montażu drzwi przeciwpożarowych w swoich firmach:
 
„3. Drzwi, bramy i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności powinny być zaopatrzone w urządzenia, zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru. Należy też zapewnić możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji”. (Rozdz. 4, paragraf 240, pkt. 3).
 
Głównym celem drzwi oddzielenia pożarowego jest, jak sama nazwa wskazuje, separacja przebywających w budynku osób od rozprzestrzeniających się ognia i dymu oraz innych substancji toksycznych. Gwarantem skuteczności, w momencie zagrożenia, jest ich dwufunkcyjność – samoczynne lub ręczne zamykanie i otwieranie otworu.
 
Samoczynne zamykanie drzwi przeciwpożarowych następuje na skutek, wmontowanych w urządzenie, czujników dymu. Mikroskopijne mechanizmy są w stanie wykryć dym na odległość nawet kilku metrów. Pozwala to na podjęcie w bardzo krótkim czasie, odpowiednich działań zabezpieczających.