Przygotowanie i montaż klapy oddymiającej na istniejącej klatce schodowej
Centrala systemu oddymiania wraz ręcznym przyciskiem przewietrzania oraz uruchomienia alarmu

Nazwa obiektu: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido

Adres: ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Zakres prac: Oddymianie, klapa oddymiająca

Opis szczegółowy:

Wykonanie systemu oddymiania z wykorzystaniem klapy dymowej i automatycznego napowietrzania w budynku GUIDO.