Kratki przeciwpożarowe

Zachowanie odpowiedniej cyrkulacji powietrza w budynku jest konieczne dla przebywających w nim osób zarówno ze zdrowotnego punktu widzenia, jak i w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa i komfortu. Sytuacja zmienia się natomiast w przypadku pojawienia się w obiekcie ognia. W takich okolicznościach przepływ powietrza powinien być w możliwie największym stopniu ograniczony – uniemożliwi to rozprzestrzenianie się ognia oraz ułatwi interwencję straży pożarnej.

To właśnie z wyżej wymienionych powodów każdy budynek powinien być wyposażony w pęczniejące kratki wentylacyjne ppoż. W pokojowej temperaturze działają one jak otwory wentylacyjne umożliwiające swobodną cyrkulację powietrza między pomieszczeniami przez elementy konstrukcyjne (mogą one być zamontowane zarówno w ścianach, jak i w drzwiach). Podczas pojawienia się w pomieszczeniu ognia pęczniejące kratki przeciwpożarowe spełniają natomiast funkcje ochronne.

Ich działanie opiera się na specjalnych, przeciwpożarowych wkładach, które wykonane są z materiału ekspandującego pod wpływem wysokiej temperatury. Gdy ogień i dym zaczynają wypełniać pomieszczenie, pęczniejący materiał zaczyna zamykać i uszczelniać otwory wentylacyjne, nie pozwalając tym samym dymowi na dotarcie do innych pomieszczeń.

Pianka, w którą wyposażone są kratki przeciwpożarowe, jest całkowicie niepalna, odporna na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Materiał poddawany jest badaniom, które potwierdzają, że spełnia on wszystkie niezbędne normy odporności ogniowej – dzięki temu klienci mają pewność, że produkt zapewnia izolację i zapobiega rozprzestrzenianiu się płomieni, dymu i gazów.

W naszym asortymencie można znaleźć kratki pęczniejące wentylacyjne przeciwpożarowe o różnej odporności ogniowej i kształcie: prostokątne lub okrągłe.

 

Dostępne odporności ogniowe: EI60, EI120, EI240.

Dostępne kształty:prostokątne, okrągłe.