Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Okno oddymiające uchylne wraz z napędem łańcuchowym

Nazwa obiektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Adres: ul. Jagiellońska 17, Katowice

Zakres prac: Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ppoż.

Opis szczegółowy:

Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ppoż, w tym wydzielenia oraz wykonanie systemu oddymiania z wykorzystaniem klapy i okien oddymiających.