MOK "Na Starówce" w Żorach

Pasmo świetlne w raz z klapami oddymiającymi
Praca siłownika klapy oddymiającej
Montaż okablowania wierzchni z wykorzystaniem korytek

Nazwa obiektu: MOK "Na Starówce" w Żorach

Adres: Tadeusza Kościuszki 3, 44-200 Żory

Zakres prac:

Opis szczegółowy: