"Tauron" - Oddział w Opolu

Okno=oddymiające wraz z napędem łańcuchowym

Nazwa obiektu: "Tauron" Oddział w Opolu

Adres: ul. Waryńskiego 1, Opole

Zakres prac: Stolarka przeciwpożarowa, wydzielenia pożarowe, wykonanie oddymiania

Opis szczegółowy:

Dostawa i wykonanie instalacji systemu oddymiania w dwóch budynkach Tauron OPOLE z wykorzystaniem okien atestowanych, wykonanie wydzielenia pożarowego klatek schodowych drzwiami aluminiowymi ppoż.