Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach

Przegroda EI60 na granicy stref wykonana z profili stalowych zabezpieczonych do odporności ogniowej EI60, zaizolowane i obudowane - alternatywa dla montażu okien przeciwpożarowych
Klapy oddymiajające
Klapa dymowa po otwarciu
Otwarte klapy dymowe
Przykład klapy dymowej otwartej
Okienny system oddymiania obejmujący centralę wraz osprzętem oraz okno oddymiające

Nazwa obiektu: Wojewódzki Specjalist. Szpital Dziecięcy Kielce

Adres: WSSD,ul. Langiewicza 2, Kielce

Zakres prac: Klapa oddymiające, wydzielenia ppoż, wykonanie systemu oddymiania.

Opis szczegółowy:

Dostawa i wykonanie klapy oddymiającej, wydzielenia ppoż, wykonanie systemu oddymiania..