Zalety systemu oddymiania

System oddymiania to jeden z elementów niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa w budynku. Nie tylko przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, ale również mieszkalnym. Jest on zazwyczaj częścią całego zestawu przeciwpożarowego, w skład którego wchodzą m.in. urządzenia alarmujące o niebezpieczeństwie, zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia, gaszące oraz oczywiście zajmujące się odprowadzaniem gorącego powietrza oraz toksycznego dymu na zewnątrz. Wiele przeprowadzanych na przestrzeni ostatni lat statystyk jasno pokazuje, że największą liczbą ofiar w czasie pożarów są nie osoby narażone na bezpośrednie działanie płomieni, lecz ci, którzy znajdują się w bezpośrednim kontakcie z trującym dymem. Stosunek pierwszych do drugich kształtuje się na poziomie ok. 20-80%, co bardzo dokładnie pokazuje, że zbyt duże zadymienie stanowi bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.
 
Dlatego właśnie główną zaletą układu oddymiającego jest możliwość szybkiego przewietrzenia budynku w momencie zagrożenia. Na system ten składają się nie tylko specjalne urządzenia wykrywające zbyt wysokie stężenie niebezpiecznych substancji, ale również elektrycznie lub hydraulicznie otwierane okna i klapy dachowe pozwalające na dostęp świeżego powietrza do wnętrza, a jednocześnie odpływ szkodliwych i toksycznych efektów ubocznych spalania. Jeśli więc budynek wyposażony jest w system oddymiania, znajdujące się w nim w czasie pożaru osoby mają znacznie wyższe szanse na bezpieczną ewakuację.
 
Jednakże systemy oddymiania posiadają również pewne zalety, które wykorzystać można w codziennej pracy. Przede wszystkim z powodu zapewnienia doskonałej wentylacji są w stanie szybko przewietrzyć cały budynek zapewniając świeże powietrze na wszystkich piętrach. Niektóre z bardziej zaawansowanych systemów posiadają nawet specjalne funkcje pozwalające komputerowo zaprogramować przewietrzenie na określoną godzinę.
 
Jak widać, systemy oddymiania są znakomitym sposobem nie tylko na poprawienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ale również na szybkie odświeżenie wnętrza budynku. Posiadają więc wiele zalet, na które warto zwrócić uwagę w czasie podejmowania decyzji dotyczącej ich instalacji.