CENTRALA ODDYMIANIA - SERCE SYSTEMU – NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT!!

System oddymiania musi być wyposażony w serce systemu tj. CENTRALĘ ODDYMIANIA. Urządzenia ofertowane przez PSOFIX są nowoczesne i posiadają kompletne wyposażenie które zapewnia bardzo wysoki komfort współpracy z urządzeniem i jego obsługę.

centrala oddymania D+H

To centrala oddymiania steruje wszystkimi urządzeniami które zawiera system. Jest ona wyposażona w kpl. akumulatorów który stanowi niezależne źródło zasilania. Jeżeli wskutek pożaru lub wyłączenia wyłącznika głównego zasilanie w budynku zostanie zdjętę centrala będzie nadal pracować prawidłowo wykorzystując zasilanie awaryjne (akumulatorowe). Oczywiście informacja o braku zasilania jest wyświetlana na panelu centrali, możliwe jest też skonfigurowanie takie aby informacja ta była przekazywana również akustycznie. Każda centrala umożliwia za pomocą wbudowanych lub dołączonych modułów na:

  • Obsługę jednej lub więcej linii zasilających napędy klap, okien oddymiających jak również napędów napowietrzających (okien lub drzwi)
  • Obsługę zdalną poprzez sygnał z centrali SAP również ze zwrotną informacją do systemu sygnalizacji pożaru o aktualnym stanie systemu (praca normalna, uszkodzenie, alarm).
  • Sterowania i wywoływania alarmu poprzez zastosowanie certyfikowanych przycisków oddymiania i czujników dymu
  • Obsługę tzw. trybu przewietrzania kiedy poprzez zastosowanie przycisku do wentylacji otwieramy lub zamykamy klapę. Wówczas możliwe jest również wykorzystanie modułu pogodowego wraz z czujnikiem deszczu i wiatru zapewniając automatyczne zamknięcie klapy/okna/drzwi przy silnym wietrze lub opadach deszczu.
  • Sterowaniem innych urządzeń zewnętrznych współpracujących z centralą oddymiania lub wysterowywanych z centrali oddymiania np. wentylatory, klapy pożarowe itp.
  • Obsługa zamknięć ogniowych – podtrzymanie drzwi w pozycji otwartej z wykorzystaniem elektrotrzymaczy i zwór
  • Wiele innych poprzez zastosowanie dodatkowych modułów sterujących

Całość konfiguracji możecie Państwa dokonać konsultując się z naszym Działem Handlowym, który dobierze urządzenia strikte pod Państwa potrzeby oraz budżet przewidziany na system oddymiania 

DLACZEGO ODDYMIANIE – zasada działania? 

Wielu osobom wydaje się, że otwierając klapy dymowe dostarczamy powietrze, które spowoduje, iż ogień będzie się rozprzestrzeniać - tymczasem zakładając, że oddymianie jest realizowane w wydzielonej pożarowo strefie, która zabezpiecza przed ogniem na czas niezbędny do ewakuacji, pozwala to zabezpieczyć również przedostawanie się dymu. Według badań, najbardziej podczas pożaru wielu osobom zagraża dym oraz toksyczne gazy, dlatego warto zastosować oferowane przez nas rozwiązania.

Ponad 90% ofiar pożarów budynków umiera na skutek zatrucia gazami a nie wskutek ognia. 

Centrala oddymiania 24V 8A z akumulatorami

Centrala oddymiania 24V 8A z akumulatorami

Centrala oddymiania 24V - 8A wraz z akumulatorami
Centrala oddymiania 24V 16A z akumulatorami

Centrala oddymiania 24V 16A z akumulatorami

Centrala oddymiania 24V - 16A wraz z akumulatorami