Centrala oddymiania 24V 16A z akumulatorami

 • Dodaj recenzję:
 • Centrala oddymiania 16A
 • Dostępność: Jest Jest

Centrala oddymiania 24V - 16A wraz z akumulatorami

CENTRALA ODDYMIANIA 24V 16A

Centrala oddymiania to element autonomiczny element najważniejszy w systemie oddymiania. Podstawowe właściwości przedstawiono poniżej

 • Zapewnia zasilanie 24V w celu elektrycznego otwierania np. świetlików dachowych, klap dymowych, kurtyn przeciwpożarowych lub podobnych urządzeń połączonych z systemem wentylacji pożarowej i wentylacji pomieszczenia,
 • Posiada różne wejścia z funkcją monitorowania obwodu, które mogą wyzwalać np. przyciski oddymiania , czujki dymu, czujki ciepła, układy AFA oraz SAP.
 • W celu sterowania warunkami wewnątrz pomieszczenia (wentylacja pomieszczenia) można podłączyć przełączniki ręczne, zegar tygodniowy, termostat pomieszczeniowy oraz czujniki warunków atmosferycznych.
 • Wskazuje za pośrednictwem diod LED na przednim panelu warunki działania (działanie prawidłowe, błąd oraz stan alarmu) i dzięki wbudowanemu przekaźnikowi bezpotencjałowemu może przekazywać informacje dotyczące prawidłowego działania, błędu i stanu alarmu do innych układów w budynku.
 • Podczas otwierania lub zamykania polaryzacja zasilania napędu jest odwracana. Centrala oddymiania ma wbudowany akumulator awaryjny umożliwiający 72 godz. pracy.
 • Umożliwia przy wyposażeniu w odpowiedni moduł sterowanie eletrotrzymaczami drzwiowymi

Centrala realizuje funkcje:

 • oddymiania klatek schodowych, hal itp. wraz z realizacją funkcji napowietrzania
 • przewietrzania i wentylacji pomieszczeń
 • zamykania klap otwartych w trybie przewietrzania w sytuacji zagrożenia  silnym wiatrem lub deszczem (konieczne zastosowanie dodatkowego czujnika wiatr-deszcz)