Oddymianie

Pożar jest wielkim zagrożeniem dla życia ludzkiego, dlatego każdy budynek powinien być zaopatrzony w odpowiedni system oddymiania, który szybko i skutecznie zareaguje w niebezpiecznych sytuacjach i ułatwi ewakuację przebywających w pomieszczeniu osób. Wyróżniamy dwa podstawowe systemy: grawitacyjny oraz mechaniczny.

Grawitacyjny system oddymiania

Wykorzystuje on fizyczne właściwości gazów, wynikające z różnicy temperatur i ciśnienia atmosferycznego. Wówczas za pomocą napędu elektrycznego otwarte zostają otwory w dachu lub w fasadzie budynku, przez które w naturalny sposób wydostaje się dym poza zagrożone pomieszczenie.

Mechaniczny system oddymiania

W tym systemie oddymianie zachodzi na skutek działania wentylacji. Całością steruje centrala, która otrzymuje sygnał alarmowy z czujników dymu, jeśli dopuszczalny poziom trujących gazów w powietrzu zostanie przekroczony. Możliwa jest także instalacja ręcznego sterowania, która zostaje włączona przyciskiem przez osobę do tego wyznaczoną. Ważne jest też zamontowanie otworów napowietrzających, które mają za zadanie dostarczyć świeże powietrze z zewnątrz budynku i polepszyć naturalny ciąg wentylacyjny.

Okienny system oddymiania

Instaluje się go w oknach, które w przypadku zagrożenia automatycznie otwierają się, ułatwiając jednocześnie wydostanie się trującym gazom na zewnątrz. Według statystyk to właśnie na skutek zatrucia organizmu czadem lub innymi szkodliwymi substancjami lotnymi najczęściej dochodzi do śmierci, a nie, jak się powszechnie przyjęło, z powodu poparzenia rozprzestrzeniającym się ogniem.

Centrala oddymiania

Jest to swoiste centrum dowodzenia całego systemu, które zarządza poprawnym funkcjonowaniem w momencie zaistnienia zagrożenia. Istotną opcją jest wyposażenie go w dodatkowe akumulatory, które zabezpieczą dopływ energii w przypadku braku prądu, co w sytuacjach kryzysowych może się wydarzyć. Jedną z pozostałych opcji wyposażenia, sprawdzających się w momencie zagrożenia, jest moduł pogodowy, który reaguje, gdy na zewnątrz jest silny wiatr, który może przeszkodzić w skutecznej akcji ewakuacyjnej.

Czujniki dymu

Optyczne czujniki dymu składają się z dwóch części: źródła światła, najczęściej diody, oraz odbiornika. Wykorzystują one w swoim działaniu dwa zjawiska fizyczne: rozproszenia lub absorpcji światła. W pierwszym przypadku rozproszona na skutek pojawienia się dymu wiązka światła aktywuje diodę, która włącza alarm. Z kolei w czujnikach, w których stosowana jest absorpcja, pojawienie się dymu zaburza promieniowanie podczerwone, co jest powodem włączenia się alarmu.

Napędy do urządzeń oddymiających

Jest kilka rodzajów napędów, które zasilają system oddymiający. Najprostszy jest napęd łańcuchowy, którego głównymi zaletami jest cicha oraz ekonomiczna praca. Sprawdza się szczególnie w klatkach schodowych w budynkach użyteczności publicznej. Innym rodzajem jest napęd zębatkowy, który służy także do codziennej wentylacji. Można go również montować w oknach. Napęd drzwiowy umiejscawiany jest nad drzwiami lub na ościeżnicy. Może być także otwierany ręcznie.